top of page

Bu internet sitesine girmeniz veya bu internet sitesindeki herhangi bir bilgiyi kullanmanız aşağıdaki koşulları kabul ettiğiniz anlamına gelir.

Bu internet sitesine girilmesi, sitenin ya da sitedeki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan DİKSİYON TV MEDYA.TİC. LTD. ŞTİ sorumlu değildir. DİKSİYON TV MEDYA.TİC. LTD. ŞTİ, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

DİKSİYON TV MEDYA.TİC. LTD. ŞTİ işbu site ve site uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, siteyi kullanma koşulları ile sitede sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, siteyi yeniden organize etme, yayını durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler sitede yayım anında yürürlüğe girer. Sitenin kullanımı ya da siteye giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir.

DİKSİYON TV MEDYA.TİC. LTD. ŞTİ, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

Bu internet sitesi DİKSİYON TV MEDYA.TİC. LTD. ŞTİ 'in kontrolü altında olmayan başka internet sitelerine bağlantı veya referans içerebilir. DİKSİYON TV MEDYA.TİC. LTD. ŞTİ, bu sitelerin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir.

DİKSİYON TV MEDYA.TİC. LTD. ŞTİ bu internet sitesinin genel görünüm ve dizaynı ile internet sitesindeki tüm bilgi, resim, diksiyonteve.com markası ve diğer markalar, diksiyonteve.com  ve diksiyonteve.com  alan adı, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, bilgisayar yazılımları, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin ("Materyaller") ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. Internet sitesinde bulunan hiçbir Materyal; önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da dahil olmak üzere, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ya da dağıtılamaz. Internet sitesinin bütünü veya bir kısmı başka bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. Aksine hareketler hukuki ve cezai sorumluluğu gerektirir. DİKSİYON TV MEDYA.TİC. LTD. ŞTİin burada açıkça belirtilmeyen diğer tüm hakları saklıdır.

DİKSİYON TV MEDYA.TİC. LTD. ŞTİ, dilediği zaman bu yasal uyarı sayfasının içeriğini güncelleme yetkisini saklı tutmaktadır ve kullanıcılarına siteye her girişte yasal uyarı sayfasını ziyaret etmelerini tavsiye etmektedir.

SES, GÖRÜNTÜ, FOTOĞRAF VE/VEYA VİDEO KAYITLARININ KULLANILMASINA İLİŞKİN MUVAFAKATNAME

 

Diksiyon TV Medya Tic. Ltd. Şti. 'nin Diksiyon Analizi sayfasına yüklediğim ses, görüntü, fotoğraf ve/veya video kayıtlarının çekilmesine, kaydedilmesine, kullanılmasına; herhangi bir zaman veya süre kısıtlaması olmaksızın ve bedelsiz olarak, çekilen ses, görüntü, fotoğraf ve/veya video kayıtlarıma ilişkin tüm mali hakların Diksiyon TV’ye devredilmesine ve manevi hakların kullanım yetkisinin verilmesi, her türlü suretle yayın, görüntü ve ses nakline yarayan her tür araçla umuma iletim, yayma, çoğaltma, gösterim, temsil, format değiştirme, işleme ve benzeri haklara konu olması, tamamının ya da bir kısmının, asıl ve/veya işlenmiş hallerinin internet dahil dijital ve mobil ortamlarda yer alması, Facebook, Youtube, Instagram, Twitter gibi mecralar dahil olmak üzere, umuma iletilmesi ve yurtiçi ve yurtdışındaki üçüncü kişilerin erişimine sunulması, Diksiyon TV’nin söz konusu görüntüleri bizzat veya üçüncü kişiler aracılığıyla kullanması, süre, ülke, mecra ve tekrar sınırlaması olmaksızın radyo, televizyon, internet, elektronik dalga, dijital iletim, uydu, telli, telsiz, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan teknik sistemlerle umuma yayma, çoğaltma, işleme, temsil etme, her türlü basılıbaskılı malzemelerde, uygulama veya materyallerde kullanılması hususlarına muvafakat ettiğimi, bu kapsamda Diksiyon TV’den herhangi bir hak, alacak, bedel vs. talebinde bulunmayacağımı kabul ve beyan ederim.

bottom of page