top of page

SES, GÖRÜNTÜ, FOTOĞRAF VE/VEYA VİDEO KAYITLARININ KULLANILMASINA İLİŞKİN MUVAFAKATNAME

 

Diksiyon TV Medya Tic. Ltd. Şti. veya yetkilendirdiği üçüncü kişiler tarafından kaydedilen ses, görüntü, fotoğraf ve/veya video kayıtlarının çekilmesine, kaydedilmesine, kullanılmasına; herhangi bir zaman veya süre kısıtlaması olmaksızın ve bedelsiz olarak, çekilen ses, görüntü, fotoğraf ve/veya video kayıtlarıma ilişkin tüm mali hakların Diksiyon TV’ye devredilmesine ve manevi hakların kullanım yetkisinin verilmesi, her türlü suretle yayın, görüntü ve ses nakline yarayan her tür araçla umuma iletim, yayma, çoğaltma, gösterim, temsil, format değiştirme, işleme ve benzeri haklara konu olması, tamamının ya da bir kısmının, asıl ve/veya işlenmiş hallerinin internet dahil dijital ve mobil ortamlarda yer alması, Facebook, Youtube, Instagram, Twitter gibi mecralar dahil olmak üzere, umuma iletilmesi ve yurtiçi ve yurtdışındaki üçüncü kişilerin erişimine sunulması, Diksiyon TV’nin söz konusu görüntüleri bizzat veya üçüncü kişiler aracılığıyla kullanması, süre, ülke, mecra ve tekrar sınırlaması olmaksızın radyo, televizyon, internet, elektronik dalga, dijital iletim, uydu, telli, telsiz, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan teknik sistemlerle umuma yayma, çoğaltma, işleme, temsil etme, her türlü basılıbaskılı malzemelerde, uygulama veya materyallerde kullanılması hususlarına muvafakat ettiğimi, bu kapsamda Diksiyon TV’den herhangi bir hak, alacak, bedel vs. talebinde bulunmayacağımı kabul ve beyan ederim.

Teşekkürler

bottom of page